Som säkert alla vid det här laget vet så har Folkhälsomyndigheten och Regeringen beslutat att ta bort de flesta åtgärderna mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari. Myndigheten har även begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortsatt ligga kvar, såsom särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Se mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Med anledning av detta lättar vi på Brf Capri upp våra restriktioner och återgår succesivt till en mer normal verksamhet.

Under Covidperioden har vi haft ett annat bokningssystem i vår bastu. Det har visat sig att så många andelsägare är nöjda med detta system, att bokning av bastun sker på en tavla utanför bastun, att vi nu beslutat att fortsätta med detta förfaringssätt. Det är så att säga det nya normala på Capri, vad gäller bastun.

Även om det flesta restriktioner nu upphör är det ändå viktigt att vi alla håller de avstånd som krävs för att smitta inte ska nå varandra, att vi tvättar och spritar händerna och stannar hemma om vi har någon form av sjukdomssymptom. Det har ju visat sig att dessa åtgärder också hjälper mot en mängd andra virussjukdomar, så det är ju inte fel att vi fortsätter att vara rädda om varandra.

Det är ju fortfarande hög smittspridning av covid-19 och vi vill ännu en gång påminna om vikten av att fortsätta ta ansvar för att minimera smittspridningen.
(Se symptom nedan)

När det gäller större samlingar så som t ex vår årsstämma på Capri, finns det förslag om att återta den tillfälliga lagändringen som gjorde det möjligt att genomföra årsstämmor via poströstning. Regeringen väntas ta upp ärendet den 23 februari och vi väntar på besked om detta beslut och om smittan fortsätter i den omfattning som nu pågår. När det gäller årsstämma på Capri har dock styrelsen beslutat preliminärt att vi kommer att genomföra den på Capri den 14 maj. Vi utgår från att vi kan träffas på tredje våningen i servicehuset. Samtidigt undersöker vi möjligheten till att också på något sätt komplettera detta med en digital möjlighet. Det handlar dock om kostnader för att också där kunna genomföra den röstningsprocess som är viktig under en årsstämma.
Så snart vi vet mer besked i denna fråga återkommer vi med detta.

 

Bästa hälsningar
Styrelsen i Brf Capri
2022-02-09

 

 

 

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Här är några vanliga symtom. Du kan ha ett eller flera av symtomen: 

 • hosta 
 • feber
 • snuva eller täppt näsa
 • förändrad lukt och smak
 • ont i halsen
 • ont i huvudet
 • illamående
 • ont i musklerna
 • ont i magen
 • diarré
 • trötthet.

Symtomen kommer oftast efter omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

(Symptomen hämtade från 1177)